فريادسکوت ما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سید رسول اسلامینویسندگان
سید رسول اسلامی


آرشیو من
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤


لینک دوستان
عتیقه جات
مشعل (احمد اسلامي)
يادداشتهاي نه چندان خصوصي(هادي كحال زاده)
آذر (فريد مدرسي)
صميمانه تر(محمدجواد روح)
فرياد زير آب (امير گلشناس)
خدا پسر خدا(مهرداد اسدي)
فقط خدا(بنده خدا)
قدغن(م.م)
مشكات(صادق صدق گو)
اي ايران (علي سميعي زاده)
يادداشت های زيرزمينی(سارا ابراهيمی)
اوهام هفتگی(هفته نامه)
سايت رسمی صادق هدايت
وب نوشت(محمدعلی ابطحی)
عصر يخبندان (علی نيرومندپور
Parish و دگراندیشیهایش::::
نيروانای کوچک(رها و محمد)
کاشونيها
زمانی برای خاموشی
تسليم الهي
خوش انديشی
دست نوشته های يک دانشجو
۱۹۸۴
آه ... اگر آزادي سرودي ميخواند!
جريده
فرياد ناکام (سيامک قلی زاده)
من اشرف مخلوقات(هاله ميرزايی)
لبخندی از خدا(ستاره)
مفت خوری ممنوع!(منيژه غزنويان)
مجمع وبلاگ نويسان اصلاح طلب


آمار وبلاگ


خروجی وبلاگ
  RSS 2.0  
هنوز ياس را پاس می داريم(سياسی)

هنوز ياس را پاس می داريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹سال از آن تاريخ گذشته و اين بار مرد تاريخی قصه های ما نه با چهره ای در قالب يک سياستمدار که با چهره هميشگی خود بازگشته است.

فرهنگی بايد باشی تا بدانی يک عنصر تاثيرگذار با دغدغه های فرهنگی خود به چه می انديشد و چه می خواهد و به راستی که چه کوچک بود قامت پرهياهوی رياست جمهور برای مردی محبوب تاريخ معاصر ما.

«سيد محمد خاتمي» اگر چه در دوران رياست جمهوری خود سکوت پيشه کرد تا پرنده زخمی و تيرخورده آزادی بتواند پرواز کردن را ياد بگيرد اما امروز را روز فرياد خود می داند؛ فريادی به بزرگی هشت سال سکوت.

هنوز هم ياس را پاس می داريم و معتقديم «خاتمي» نيامد که بماند. او آمد تا زمانی راه را برای انديشه ها باز نمايد. او رفت تا ثابت کند قهرمان ها همواره با مرگ نمی روند و خود همواره می گفت از قهرمان پروری دوری کنيم.

چه لذت بخش است داشتن و بودن مردی که مرد بودن خود را به تاريخ ثابت کرد...

 


سید رسول اسلامی     لینک