فريادسکوت ما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سید رسول اسلامینویسندگان
سید رسول اسلامی


آرشیو من
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤


لینک دوستان
عتیقه جات
مشعل (احمد اسلامي)
يادداشتهاي نه چندان خصوصي(هادي كحال زاده)
آذر (فريد مدرسي)
صميمانه تر(محمدجواد روح)
فرياد زير آب (امير گلشناس)
خدا پسر خدا(مهرداد اسدي)
فقط خدا(بنده خدا)
قدغن(م.م)
مشكات(صادق صدق گو)
اي ايران (علي سميعي زاده)
يادداشت های زيرزمينی(سارا ابراهيمی)
اوهام هفتگی(هفته نامه)
سايت رسمی صادق هدايت
وب نوشت(محمدعلی ابطحی)
عصر يخبندان (علی نيرومندپور
Parish و دگراندیشیهایش::::
نيروانای کوچک(رها و محمد)
کاشونيها
زمانی برای خاموشی
تسليم الهي
خوش انديشی
دست نوشته های يک دانشجو
۱۹۸۴
آه ... اگر آزادي سرودي ميخواند!
جريده
فرياد ناکام (سيامک قلی زاده)
من اشرف مخلوقات(هاله ميرزايی)
لبخندی از خدا(ستاره)
مفت خوری ممنوع!(منيژه غزنويان)
مجمع وبلاگ نويسان اصلاح طلب


آمار وبلاگ


خروجی وبلاگ
  RSS 2.0  
حمايت از رئيس جمهور(سياسی)

حمايت از رئيس جمهور

سياستمداران و آشنايان به تاريخ در جهان درباره ايران يک نظر واحدی دارند که ايرانيان بسته به اقتضای آنچه رخ می دهد تصميم های متفاوتی می گيرند و سيره و روش آنها در دوره های تاريخی چندان يکسان نيست و سيری طبيعی ندارد.

آيت الله جنتی دبير شورای نگهبان نيز از اين مقوله جدا نيست. هفته گذشته در اصفهان و در جريان سخنرانی خود از حمايت از رئيس جمهور سخن گفته که : «آنهايی که به رئيس جمهور رای نداده اند از رئيس جمهور حمايت کنند».

تا پيش از يکسال پيش که مردی از جنسی ديگر و متفاوت با سيره و انديشه آيت الله جنتی رياست جمهوری اسلامی ايران را بر عهده داشت شاهد سخنانی اين گونه نبوده ايم. حتی شيخ احمد جنتی(به تعبير شيخ مهدی کروبی) در تريبون های رسمی چه در مقام دبير شورای نگهبان و چه در مقام امامت نماز جمعه تهران از ايجاد تنش و بحران در دولت اصلاحات خودداری نمی کرد و امروز که رئيس جمهور همراه و همدم او شده ندای حمايت از رئيس جمهور سر می دهد.

واقعيتی است که سياست در ايران پر از يک و بام ودو هواهای زمانی است و همين عامل باعث شده تا حافظه تاريخی ايرانيان ضعيف شود.

اما سخنی با آقای جنتی:

«آقای جنتی !

فارغ از آنچه در انتخابات گذشت و اعتراض های بی نتيجه به سازماندهی طيفی خاص در انتخابات امروز آقای احمدی نژاد رئيس جمهور ايران است و اين پذيرفتنی است که از ايشان حمايت شود. اما انتظار حمايت از انديشه های ايشان در حالی که متعارض با انديشه های ما می باشد کاری چندان صحيح و معقول نيست.

انتظار اما آنجاست که از طريق تريبون های رسمی جمهوری اسلامی و آنجايی که کلامی به نام ايران ثبت می شود عقايد و انديشه های شخصی رسوخ پيدا نکند.

کاری که شما و ما بهتر می دانيم که در دوره رياست جمهوری آقای خاتمی چندان رعايت نشد و امروز نيز بيش از پيش رعايت می شود.

چه حمايتی بالاتر از نکوبيدن چهره و انديشه رئيس جمهور در تريبون های رسمی کشور!

مطمئن هستيم که رئيس جمهور محبوب ۱۷ميليون نفرو رئيس جمهور بقيه ايرانيان در اين مقطع تاريخی از بيشترين حمايت در تريبون های رسمی برخوردار است.»


سید رسول اسلامی     لینک