فريادسکوت ما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سید رسول اسلامینویسندگان
سید رسول اسلامی


آرشیو من
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤


لینک دوستان
عتیقه جات
مشعل (احمد اسلامي)
يادداشتهاي نه چندان خصوصي(هادي كحال زاده)
آذر (فريد مدرسي)
صميمانه تر(محمدجواد روح)
فرياد زير آب (امير گلشناس)
خدا پسر خدا(مهرداد اسدي)
فقط خدا(بنده خدا)
قدغن(م.م)
مشكات(صادق صدق گو)
اي ايران (علي سميعي زاده)
يادداشت های زيرزمينی(سارا ابراهيمی)
اوهام هفتگی(هفته نامه)
سايت رسمی صادق هدايت
وب نوشت(محمدعلی ابطحی)
عصر يخبندان (علی نيرومندپور
Parish و دگراندیشیهایش::::
نيروانای کوچک(رها و محمد)
کاشونيها
زمانی برای خاموشی
تسليم الهي
خوش انديشی
دست نوشته های يک دانشجو
۱۹۸۴
آه ... اگر آزادي سرودي ميخواند!
جريده
فرياد ناکام (سيامک قلی زاده)
من اشرف مخلوقات(هاله ميرزايی)
لبخندی از خدا(ستاره)
مفت خوری ممنوع!(منيژه غزنويان)
مجمع وبلاگ نويسان اصلاح طلب


آمار وبلاگ


خروجی وبلاگ
  RSS 2.0  
روز ملی اصلاحات(سياسی)

دوم خرداد - روز ملی اصلاحات - تعطيل

پارسال به مناسبت سالگرد دوم خرداد در نشريه خودم در دانشگاه مطلبی بااين عنوان نوشتم.

قسمتهای کوچکی از آن در اين لحظات خداحافظی با رئيس جمهور - سيد محمد خاتمی - خالی از لطف نيست.

اگر مصدق استقلال و رهايی از چنگال استعمار را برای ايران به ارمغان آورد خاتمی آزادی و رهايی از چنگال استحمار را به ايرانيان هديه داد.

در دوران خاتمی دوست و دشمن او را تنها گذاشتند تا بار ديگر ثابت شود که « بزرگان تاريخ همواره تنها بوده اند».

...

منتظر باشيد

به زودی نشريه فريادسکوت در وبلاگ گذاشته می شود


سید رسول اسلامی     لینک