فريادسکوت ما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سید رسول اسلامینویسندگان
سید رسول اسلامی


آرشیو من
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤


لینک دوستان
عتیقه جات
مشعل (احمد اسلامي)
يادداشتهاي نه چندان خصوصي(هادي كحال زاده)
آذر (فريد مدرسي)
صميمانه تر(محمدجواد روح)
فرياد زير آب (امير گلشناس)
خدا پسر خدا(مهرداد اسدي)
فقط خدا(بنده خدا)
قدغن(م.م)
مشكات(صادق صدق گو)
اي ايران (علي سميعي زاده)
يادداشت های زيرزمينی(سارا ابراهيمی)
اوهام هفتگی(هفته نامه)
سايت رسمی صادق هدايت
وب نوشت(محمدعلی ابطحی)
عصر يخبندان (علی نيرومندپور
Parish و دگراندیشیهایش::::
نيروانای کوچک(رها و محمد)
کاشونيها
زمانی برای خاموشی
تسليم الهي
خوش انديشی
دست نوشته های يک دانشجو
۱۹۸۴
آه ... اگر آزادي سرودي ميخواند!
جريده
فرياد ناکام (سيامک قلی زاده)
من اشرف مخلوقات(هاله ميرزايی)
لبخندی از خدا(ستاره)
مفت خوری ممنوع!(منيژه غزنويان)
مجمع وبلاگ نويسان اصلاح طلب


آمار وبلاگ


خروجی وبلاگ
  RSS 2.0  
رئيس جمهور معجزه می كند؟!(سياسي)

رئيس جمهور معجزه می كند؟!

جا برای خنده و يا حتی گريه بسيار است. زمانی تعجب می‌كنی كه يك انسان و تنها يك انسان معمولی و يا غيرمعمولی داعيه‌ای فراتر از داعيه بزرگان داشته باشد.

مهم نيست كه با رئيس جمهور از لحاظ انديشه سياسی‌اش مشكلی داشته باشي؛ اينجا مسئله فراتر است كه رئيس جمهور و اطرافيان گام در راهی گذاشته‌اند كه به تعبيری ورود در حريم تقدسات است و اين تقدسات مورد تكريم و قبول بسيار!

۱- روز اول از ‹‹عدالت›› سخن گفت و همگان را به ياد عدالت علوی انداخت ؛ گويی در ۲۷سالی كه از عمر جمهوری اسلامی می گذرد كسی را انديشه عدالت نبوده و ايشان مبتكر و مخترع و تنها متولی عدالت هستند كه اين خود علامت سؤالی برای جمهوری اسلامی عزيزمان است.

۲- روزی در بازگشت از سازمان ملل و نيويورك و در ديدار با آيت‌الله جوادی آملی از ‹‹هاله نور›› سخن گفت و همگان به ياد پيامبران و امامان افتادند كه همواره از چهره‌پردازی و چهره‌سازی آنها خودداری شده و با هاله‌ای از نور پوشانده شده‌اند. شايد آن هاله مقدمه‌ای بوده برای حرف‌هايی كه می‌بايست مدتی بعد شنيده می‌شد.

۳- روزی ديگر در مقام يك معلم اخلاق ‹‹نامه›› به جرج دبليو بوش نوشت و همگان را به ياد نامه‌هايی انداخت كه محمد(ص) پادشاهان قدرتمند اطراف خود را با آن هدايت می‌كرد، انداخت وجالبتر از آن نامه تقديس نامه او در نماز جمعه بود كه آيت‌الله جنتی فرمود:‌‹‹اين نامه از الهامات الهی است›› و رئيس جمهور مورد الهامات الهی واقع شد.

۴- و امروز به گفته رئيس ديوان محاسبات و از زبان يك سوری ، خاتميت مورد تهديد واقع می‌شود و شنيده می‌شود كه : ‹‹اگر قرار بود بعد از محمد پيامبری بيايد ، آن پيامبر رئيس محمود احمدی‌نژاد است.›› محمود احمدی‌نژاد در جايی می‌تواند بنشيند كه حتی علي(ع) و حسين(ع) هم نتوانستند بر آن تكيه بزنند چرا كه اطرافيانشان می‌دانستند زمان خاتميت سر رسيده است.

و بسياری از اين بابت خدا را شكر می‌كنند كه زمان خاتميت سر رسيده و امروز رئيس جمهور را در قامت پيامبری نمی‌بينند.

*  *  *

محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهور ايران مراتب الوهيت و عروج الهی را به سرعت طی می‌كند و محكم‌تر از قبل پيش می‌رود و اين سؤال در انديشه‌ها ايجاد می‌شود كه در سلسله اين مراتب صعود الهی ، سرمنزل بعدی كجاست ، چرا كه بعد از پيامبران كه زمينی بوده‌اند نوبت به آسمان می‌رسد و خـ...؟!

اميدواريم كار به آنجا كشيده نشود...


سید رسول اسلامی     لینک