فريادسکوت ما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سید رسول اسلامینویسندگان
سید رسول اسلامی


آرشیو من
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤


لینک دوستان
عتیقه جات
مشعل (احمد اسلامي)
يادداشتهاي نه چندان خصوصي(هادي كحال زاده)
آذر (فريد مدرسي)
صميمانه تر(محمدجواد روح)
فرياد زير آب (امير گلشناس)
خدا پسر خدا(مهرداد اسدي)
فقط خدا(بنده خدا)
قدغن(م.م)
مشكات(صادق صدق گو)
اي ايران (علي سميعي زاده)
يادداشت های زيرزمينی(سارا ابراهيمی)
اوهام هفتگی(هفته نامه)
سايت رسمی صادق هدايت
وب نوشت(محمدعلی ابطحی)
عصر يخبندان (علی نيرومندپور
Parish و دگراندیشیهایش::::
نيروانای کوچک(رها و محمد)
کاشونيها
زمانی برای خاموشی
تسليم الهي
خوش انديشی
دست نوشته های يک دانشجو
۱۹۸۴
آه ... اگر آزادي سرودي ميخواند!
جريده
فرياد ناکام (سيامک قلی زاده)
من اشرف مخلوقات(هاله ميرزايی)
لبخندی از خدا(ستاره)
مفت خوری ممنوع!(منيژه غزنويان)
مجمع وبلاگ نويسان اصلاح طلب


آمار وبلاگ


خروجی وبلاگ
  RSS 2.0  
می شود و می توانيم؟! (ويژه نامه نقد عملکرد دولت نهم - سخن دوم)

می شود و می توانيم؟!

ويژه نامه نقد عملکرد يک ساله دولت دکتر احمدی نژاد

سخن دوم

منشوری برای شعارهای دولت

يکسال پيش در اين ايام و در زمان پايان يافتن دوره رياست جمهوری سيد محمد خاتمی انتخابات رياست جمهوری برگزار شد. اين انتخابات برای اولين بار در دوران جمهوری اسلامی ايران به دور دوم کشيده شد و بعد از دوره کوتاه رياست جمهوری شهيد رجايی اولين بار بود که دولت در دست يک غير روحانی قرار گرفت.

کانديداهای تاييد شده توسط شورای نگهبان قانون اساسی در دور اول انتخابات با تبليغات گسترده و بعضا نامحسوس به نوعی چهره دولت خود را در صورت رای آوردن در انتخابات نشان دادند. و دور دوم نيز نيز با عنايت به نتايج دور اول نتيجه از قبل قابل پيش بينی بود.

هاشمی رفسنجانی باز هم از سازندگی سخن می گفت و شيخ محمد کروبی از حقوق ماهيانه ۵۰۰۰۰ تومانی برای هر ايرانی. دکتر مصطفی معين از جبهه دموکراسی خواهی سخن می گفت و مهندس مهرعليزاده از دولت رفاه. و تمام اينها به گونه ای در قامت اصلاح طلبان جای گرفته بودند و سعی می کردند تا قهر عمومی را به سوب خود برگردانند. و در اين قهر عمومی تحريم کنندگان انتخابات جايگاهی يافتند که در نهايت نيز اثر محسوس خود را بر انتخابات گذاشتند.

دکتر علی لاريجانی از دولت اميد سخن گفت و قاليباف فرمانده مستعفی نيروی انتظامی و شهردار کنونی تهران از جوان گرايی حرف می زد... اما در اين ميان دکتر محمود احمدی نژاد، شهردار مستعفی تهران از شعارهايی سخن گفت که ريشه های آن را در انقلاب۵۷ ديده می شد. شعارهايی که توانست مردم را که لحظه ای بر اين سوی و لحظه ای ديگر بر سوی ديگر می چرخيدند به سمت خود بکشاند. همين امر سبب شد تا در نهايت نتيجه انتخابات برای همگان و از جمله سياستمداران جهان تعجب انگيز و حيرت آور خوانده شود. اگر چه اين شعارها به تنهايی نمی توانستند منشا اثر شوند و پيروز انتخابات را مشخص کنند و عوامل ديگری نيز وجود داشته اند که در  آينده به آن پرداخته خواهد شد.

شعارهای دکتر محمود احمدی نژاد امروز در آستانه يکسال حضور در قدرت مورد بازبينی قرار خواهند گرفت تا معلوم شود کدامشان محقق شده و آيا اين شعارها معقول و منطقی بوده يا خير؟ و تنها استفاده مردمی برای جمع آوری آرا و حرکتهای پوپوليستی، جريان سوم را به اين سو فراخوانده است.

عدالت محوری، مهرورزی، خدمتگزاری و دولت پاک شعارهای محمد احمدی نژاد در انتخابات بوده که امروز به جرات می توان گفت نه تنها محقق نشده بلکه دولت بر خلاف جهت آن نيز حرکت کرده است. و به راستی چه منشوری برای هرکدام از اين شعارها می توان يافت؟

منشور عدالت برای ايرانيان مسلمان آن لحظه ای است که علی(ع) به همراه يک يهودی به دادگاه می روند و يک قاضی مسلمان حق را به علی نمی دهد. اين منشور عدالتی است که در اذهان ترسيم شده و بارها و بارها از سوی دينمداران بر آن تاکيد شده است. اما دولت نهم چقدر در اين راستا قدم برداشته است؟ عدالت برای چه کسانی و در برابر چه کسانی؟

منشور مهرورزی برای ايرانيان مسلمان آن زمانی است که علی(ع) بعد از ضربت خوردن توسط ابن ملجم مرادی خانواده اش را از برخورد خشونت آميز با او برحذر می دارد و در دوره حضيض بيماری اش نيز قاتلش را از نگاهش دور نمی دارد تا مبادا بر او سخت بگذرد. به راستی اينچنين منشوری که بارها بر آن سخن رفته و شاعرانی چون شهريار نيز بر ان شعر گفته اند، امروز چه جايگاهی دارد؟ و رئيس جمهور در مجلس شورای اسلامی از جرم بودن توهين به رئيس جمهور سخن می گويد و انتقادهای حقيقی از دولتش را برنمی تابد. چرا مخالفان قانونی دولت شامل اين مهرورزی نمی شوند؟ مهرورزی برای چه کسانی و در برابر چه کسانی؟

منشور خدمتگزاری برای ايرانيان مسلمان آن گونه ای است که علی(ع) به اميرش مالک اشتر سفارش می کند و برای او از دولت و حکومتی می نويسد که در آن حق ضعيف از قوی بدون لکنت زبان گرفته نشود. و چه کسی است که نداند در اين يکسال همگان با لکنت زبان هم نتوانسته اند سخن بگويد و حقوق طبيعی خود را طلب کنند؟ برخورد با کارگران اتوبوسرانی در تهران که می خوستند با لکنت زبان حرفشان را بزنند و حقوق پايمال شده شان را مطالبه کنند و برخورد نيروی انتظامی - که اکنون وکالتش را وزارت کشور بر عهده دارد - با تجمع زنان در ميدان هفت تير تهران که حقوق دست نيافته زنان را در ايران بعد از انقلاب سالهاست مطالبه می کنند چه جای خدمتگزاری است؟ خدمتگزاری برای چه کسانی و در برابر چه کسانی؟

منشور دولت پاک برای ايرانيان مسلمان آن موقعی است که علی(ع) در برابر خواسته برادرش عقيل مبنی بر دريافت بيشتر از بيت المال، آهن گداخته را بر دستان خود می گذارد و از آتشی بزرگتز سخن می گويد که تاب تحمل ان را نخواهد داشت و چه زيبا بود آن زمانی که در دولت علوی همگان سهمی يکسان از بيت المال داشتند. امروز از گوشه کنار و در مطبوعات و حتی از جانب همرديفان رئيس جمهور خبر از بيشتر شدن متخلفات مالی و اقتصادی داده می شود. و دولت نهم که مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرلوحه خود خوانده بود امروز آرام آرام خود درگير آن می شود. پاکی دولت آن زمان زير سوال می رود که باب تملق گويی مشروع و ممدوح شناخته شود و در اين ميان محمود احمدی نژاد هنوز هم گفته اش را تکرار می کند که :«اين گونه افراد در دولت پاک جايی نخواهند داشت؟!» زمانه به سويی می رود که قرار است صرف گفته شدن حرفی، مصداق عمل باشد و چه خوب خوبی؟ و اينجاست که باز بايد بپرسيم: دولت پاک برای چه کسانی و در برابر چه کسانی؟

و سوال «برای چه کسانی و در برابر چه کسانی؟» مويد همان نکته تکراری است که در طول تاريخ عملکرد بسياری از حکومتها آن را ثابت کرده است:

همه انسانند اما عده ای انسان ترند؟!

همه مسلمانند اما عده ای مسلمان ترند؟!

همه برابرند اما عده ای برابرترند؟!

همه برادرند اما عده ای برادرترند؟!


سید رسول اسلامی     لینک