فريادسکوت ما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سید رسول اسلامینویسندگان
سید رسول اسلامی


آرشیو من
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤


لینک دوستان
عتیقه جات
مشعل (احمد اسلامي)
يادداشتهاي نه چندان خصوصي(هادي كحال زاده)
آذر (فريد مدرسي)
صميمانه تر(محمدجواد روح)
فرياد زير آب (امير گلشناس)
خدا پسر خدا(مهرداد اسدي)
فقط خدا(بنده خدا)
قدغن(م.م)
مشكات(صادق صدق گو)
اي ايران (علي سميعي زاده)
يادداشت های زيرزمينی(سارا ابراهيمی)
اوهام هفتگی(هفته نامه)
سايت رسمی صادق هدايت
وب نوشت(محمدعلی ابطحی)
عصر يخبندان (علی نيرومندپور
Parish و دگراندیشیهایش::::
نيروانای کوچک(رها و محمد)
کاشونيها
زمانی برای خاموشی
تسليم الهي
خوش انديشی
دست نوشته های يک دانشجو
۱۹۸۴
آه ... اگر آزادي سرودي ميخواند!
جريده
فرياد ناکام (سيامک قلی زاده)
من اشرف مخلوقات(هاله ميرزايی)
لبخندی از خدا(ستاره)
مفت خوری ممنوع!(منيژه غزنويان)
مجمع وبلاگ نويسان اصلاح طلب


آمار وبلاگ


خروجی وبلاگ
  RSS 2.0  
می شود و می توانيم؟! (ويژه نامه نقد عملکرد دولت نهم - سخن ششم)

می شود و می توانيم؟!

ويژه نامه نقد عملکرد يک ساله دولت دکتر احمدی نژاد

سخن ششم

موقعيت هاشمی رفسنجانی در شرايط جديد

آنان که تاريخ جمهوری اسلامی ايران را از آغاز تاکنون مطالعه کرده اند، از نقش ويژه و استراتژيک علی اکبر هاشمی رفسنجانی اطلاع دارند. او اگرچه راه خود را از دهه چهل محکم و استوار شروع کرد و با شکل گيری جمهوری اسلامی نيز نقش خاص خود را تحکيم بخشيد اما در سالهای اخير اين گونه نبوده است. رياست مجلس، رياست جمهوری، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، نائب رئيس مجلس خبرگان رهبری و... توسط او تجربه شده است...

رودررويی محمود احمدی نژاد و جريانی که از تحت عنوان «جريان سوم» ياد کرديم از زمان انتخابات رياست جمهوری آغاز شد. آنجايی که در در دور دوم انتخابات رياست جمهوری دکتر احمدی نژاد گوی سبقت را از آيت الله هاشمی رفسنجانی ربود و توانست با آرايی قابل توجه نسبت به او رئيس جمهور ايران شود. اما اين آغاز راه بود چرا که همگان از تاثيرگذاری هاشمی در استراتژی های جمهوری اسلامی آگاهی داشتند و می دانستند دولت نهم را توانی برای رويارويی سياسی با هاشمی نيست.

اما جريان حامی دولت نهم نمی توانست بيکر بنشيند و هاشمی را ناديده بگيرد لذا تخريب چهره او چه در زمان انتخابات و چه بعد از آن ادامه يافت. اين تخريب در ۱۵خرداد۸۵ و در جريان سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم به اوج خود رسيد و درگيری شديدی پيش آمد که طی آن ۵نفر دستگير شدند. جالب آنکه سه نفر از روحانيونی دستگير شده بودند که به موسسه امام خمينی(ره) به رياست آيت الله مصباح يزدی انتصاب داشتند؛ موسسه ای که رهبريت دينی دولت نهم را بر عهده دارد و بعضی از اعضای کابينه نيز حضوری فعال در آنجا داشته اند...

اما در ميان تمام هياهوها که سياست ايران را شيرين و جذاب و ناخوانده و غيرقابل پيش بينی می کند اتفاقی در جريان نماز عيد سعيد فطر در آبان۴ رخ داد. در آن زمان دولت به تازگی کار خود را آغاز کرده بود و رهبری نيز در حکمی نظارت بر قوای سه گانه را که بر اساس قانون اساسی بر عهده ايشان است به مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست هاشمی رفسنجانی سپرده بود آرايش سياسی نماز عيد سعيد فطر باز هم تعجب همگان را برانگيخت.

جايی که هنگام اقامه نماز هاشمی رفسنجانی پشت سر رهبری قرار گرفت و دولت و مابقی حکومتيان پشت سر هاشمی ايستاده بودند؟! بارها از زبان رهبری تاييد هاشمی و تعبير او به عنوان چهره زنده انقلاب شنيده شده و اين آرايش سياسی در نماز عيد فطر حاکی از حرف های بيشماری بود که به نظر می رسيد دولت نهم به عنوان مخاطب اصلی آن قرار داشت.

اگرچه عده ای از جريان های حامی دولت از اين آرايش انتقاد کردند و عده ای نيز آن را به تاخير هاشمی در حضور در نماز اشاره کرده اند که ناخواسته و بدون قصد قبلی و بدون انگيزه ای سياسی اين حرکت صورت داده است.

باور ما به رغم تمام انتقادهايی که به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام داريم و معتقديم بسياری از نابسامانی های امروز ما نتيجه سياست های يک جانبه او در دوره رياست جمهوری اش بوده اين است که هاشمی هنوز هم نقش خاص خود را دارد و جريان های مخالف به راحتی نمی توانند چهره او را مخدوش نمايند حتی اگر هزينه هايی سرمام آور را از محل هايی که امروز کسری بودجه اش اعلام ی شود صرف اين تخريب کرده باشند... هاشمی هنوز هم هاشمی است!


سید رسول اسلامی     لینک