فريادسکوت ما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سید رسول اسلامینویسندگان
سید رسول اسلامی


آرشیو من
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤


لینک دوستان
عتیقه جات
مشعل (احمد اسلامي)
يادداشتهاي نه چندان خصوصي(هادي كحال زاده)
آذر (فريد مدرسي)
صميمانه تر(محمدجواد روح)
فرياد زير آب (امير گلشناس)
خدا پسر خدا(مهرداد اسدي)
فقط خدا(بنده خدا)
قدغن(م.م)
مشكات(صادق صدق گو)
اي ايران (علي سميعي زاده)
يادداشت های زيرزمينی(سارا ابراهيمی)
اوهام هفتگی(هفته نامه)
سايت رسمی صادق هدايت
وب نوشت(محمدعلی ابطحی)
عصر يخبندان (علی نيرومندپور
Parish و دگراندیشیهایش::::
نيروانای کوچک(رها و محمد)
کاشونيها
زمانی برای خاموشی
تسليم الهي
خوش انديشی
دست نوشته های يک دانشجو
۱۹۸۴
آه ... اگر آزادي سرودي ميخواند!
جريده
فرياد ناکام (سيامک قلی زاده)
من اشرف مخلوقات(هاله ميرزايی)
لبخندی از خدا(ستاره)
مفت خوری ممنوع!(منيژه غزنويان)
مجمع وبلاگ نويسان اصلاح طلب


آمار وبلاگ


خروجی وبلاگ
  RSS 2.0  
۱۸تير٬ حنجره هايی که فرياد شد!(سياسی)

۱۸ تير، حنجره هايی که فرياد شد!

۱۸تيرماه يادآور حنجره هايی است که به فرياد مبدل شد و سراسر ايران زمين را در برگ٬فت. و از آن روز بود که تکاپوی اعتراض و نقد حاکميت نهادينه شد. راهی که پيشتر در بعد از رحلت امام خمينی(ره) توسط ياران او در روزنامه سلام آغاز شد و در آن روز دانشجويان طلايه دار آن بودند٬ اگرچه اين بار هم روزنامه سلام مسبب شده بود...

امروز بسياری از دانشجويان در کنار ۱۶آذرماه٬ ۱۸ تيرماه را نيز به عنوان «روز دانشجو» تلقی می کنند و اذعان می کنند: "اگر در ۱۶آذر۱۳۳۲ دانشجويان علم مخالفت با رژيم پهلوی را برداشتند و سه آذر اهورايی را هديه دادند تا انقلابی از درون آن شکل بگيرد و آنها نيز در آن سهمی داشته باشند٬ در ۱۸ تيرماه۱۳۷۸ نيز دانشجويان علم اعتراض و انتقاد نسبت به سياستهای جمهوری اسلامی را بلند کردند تا پيشرو بودن دانشجويان در همه عرصه ها مشهود باشد و فرهنگ نقد و اعتراض درونی را به همگان هديه دهند..."

۱۸تيرماه ۱۳۷۸ آبستن بسياری از حوادث شد در اثنای آن متاسفانه «ديوار حايل»ی به وجود آمد که مشخص کننده مرز خودی و غير خودی باشد... و چه سخت بود برای دانشجويان معترض که از آن روز «غير خودي» خوانده شوند. اين نشان از ضعف حاکميت است که توانايی نقد از درون را نداشت و بدين طريق بسياری را از درون به بيرون پرتاب کرد و آنها را با لفظ غيرخودی به بيگانگان متصل نمود...

۱۸تيرماه اگرچه در دولت اصلاحات به وقوع پيوست و اين به خودی خود يمن و مبارک است اما همگان می دانند که همه اينها در راستای تحقق آزادی خواهی بوده است و دانشجويان نيز همان زمان می دانستند که راهی طولانی در پيش دارند...

کبوتر آزادی در ۱۸تيرماه ۱۳۷۸ ياد گرفت که برای پرواز بايد «پريدن» را تمرين کند و حرفی نيست اگر در ايم ميان به زمين بخورد٬ يا به زمينش بزنند٬ يا جوجه هايش را در مقابلش قربانی کنند... راه آزادی طولانی است و هنوز هم اميدوار به آن می انديشيم.


سید رسول اسلامی     لینک