روز ملی اصلاحات(سياسی)

دوم خرداد - روز ملی اصلاحات - تعطيل

پارسال به مناسبت سالگرد دوم خرداد در نشريه خودم در دانشگاه مطلبی بااين عنوان نوشتم.

قسمتهای کوچکی از آن در اين لحظات خداحافظی با رئيس جمهور - سيد محمد خاتمی - خالی از لطف نيست.

اگر مصدق استقلال و رهايی از چنگال استعمار را برای ايران به ارمغان آورد خاتمی آزادی و رهايی از چنگال استحمار را به ايرانيان هديه داد.

در دوران خاتمی دوست و دشمن او را تنها گذاشتند تا بار ديگر ثابت شود که « بزرگان تاريخ همواره تنها بوده اند».

...

منتظر باشيد

به زودی نشريه فريادسکوت در وبلاگ گذاشته می شود

/ 1 نظر / 5 بازدید
ali

سلام با شما موافقم هستم به اميد پيروزی بيشتر مرسی