امام رفت...(سياسی)

امام رفت...

۱- ايران بدون خمينی ۱۷ساله شد و بسياری بعد از رحلت آيت الله خمينی در سال ۶۸ ايران بدون خمينی را با اسلام بدون محمد می سنجيدند و نگرانی داشتند از اينکه مبادا دودستگی ها ايجاد شود و فاصله ها باعث به حاشيه رفتن و خانه نشين شدن عده ای از هم عهدان امام شود که اين گونه نيز شد و تاسف از آنکه انديشه امام در راستای اهداف و مطامع شخصی تفسير و مصادره شد.

۲- بسياری منتظرند تا بدانند به مناسبت رحلت امام چه مطلبی توسط من در وبلاگ نوشته می شود. اين را می شود از آنجايی فهميد که عده ای از دوستان ما در هفته گذشته در اين وبلاگ به دنبال مطلبی در مورد توهين به امام خمينی می گشتند و با ناراحتی وبلاگ را ترک کردند. متاسفانه آنها اول نتيجه را می گيرند و بعد راجع به نتيجه تحقيق می کنند و اول محکوم می کنند و بعد به دنبال دلايلی برای اين محکوميت می گردند.

۳- شنبه شب فيلم از کرخه تا راين از تلويزيون پخش شد و صحنه ای از اين فيلم بسيار جالب توجه بود. آنجا که مرد شيميايی فيلم تشييع جنازه امام خمينی را می بيند و اشک از چشمانش جاری می شود.

وصيت نامه شهدای جنگ را که ورق می زنی يک نکته بسيار به چشم می آيد و آن لبيک گفتن رزمندگان و سربازان به ندای امام  است.  شهيد همت می گفت نمی خواهم در ايران بی نفس امام يک لحظه زندگی کنم و آرزوی شهادت می کرد.

دفاع از انقلاب و ايران اسلامی در آن سالها با هدف لبيک گفتن به ندای امام کجا و وضعيت امروز ما کجا؟

۴- در تهران کاروان های زيادی را ديدم که پياده به سوی مرقد امام خمينی می رفتند و بسياری از مشايعت کنندگان آن جوانانی و نوجوانان بودند. متاسفانه امروز حافظه ضعيف تاريخی ايرانيان باعث شده تا عده ای هرگونه که در راستای اهداف خاص شان جلوه می کند جوانان و نوجوانان را جهت دهی کنند و به جای توصيه به شناختن بزرگان به آن صورتی که بوده اند؛ آنها را به آن صورتی که می خواهند می شناسانند و آيا اين چيزی جز تحريف تاريخ است؟

۵- اعتقاد ما بر اين است که نشناختن امام خمينی به صورتی حقيقی که بوده بزرگترين اشتباه است و برای ايران امروز ما بررسی و نقد رهبر حماسه آفرين انقلاب می تواند درسهای خوبی داشته باشد. و چه اشتباهی می کنند آنها که امام را هم می خواهند اسطوره و افسانه نمايش دهند؟

۶- زمان رحلت امام(ره) ۸سالگی خود را تجربه می کردم و همراه با برادرانم در مراسم وداع با امام در مصلای آن زمان تهران حضور داشتم. هيچ گاه از ياد نخواهم برد مردانی را که همانند مردان پدر از دست داده بر سر و روی خود می زدند و زنانی که بر روی زمين نشسته و خاک را بر سر و روی خود می ريختند و کودکانی که همچون من برای چيزی که نمی دانستند گريه می کردند. ساعت ها تحمل تشنگی در آن روز  برای من ارمغانی بزرگ داشت. ارمغان حضور در ميان آنهايی که می دانستند درد فراق چيست و عده ای ديگر که اگر چه به ظاهر می گريستند اما در دل خنده مستانه ای سر داده بودند که تا زمان بودن امام چه کسی را يارای رودرروی مردم قرار گرفتن بود و چه کسی را توان غارت و چپاول. و چقدر سختی می کشد ايران بدون خمينی و چه ناراحت کننده است ياد شهدايی که رفتند تا ايران اسلامی بماند...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
احساس

پريشانيم را در نداشتن می پنداشتم و امروز پس از داشتن او تا هميشه افسرده ام. نمی دانی چه حالی دارم. حسی سر شار از او.... می خواهم ببينی حالم را می خواهم حس کنی حسم را..... حتما يه سری بزن نازنين...... تا بدونم انتخابم درسته يا حق