هنوز ياس را پاس می داريم(سياسی)

هنوز ياس را پاس می داريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹سال از آن تاريخ گذشته و اين بار مرد تاريخی قصه های ما نه با چهره ای در قالب يک سياستمدار که با چهره هميشگی خود بازگشته است.

فرهنگی بايد باشی تا بدانی يک عنصر تاثيرگذار با دغدغه های فرهنگی خود به چه می انديشد و چه می خواهد و به راستی که چه کوچک بود قامت پرهياهوی رياست جمهور برای مردی محبوب تاريخ معاصر ما.

«سيد محمد خاتمي» اگر چه در دوران رياست جمهوری خود سکوت پيشه کرد تا پرنده زخمی و تيرخورده آزادی بتواند پرواز کردن را ياد بگيرد اما امروز را روز فرياد خود می داند؛ فريادی به بزرگی هشت سال سکوت.

هنوز هم ياس را پاس می داريم و معتقديم «خاتمي» نيامد که بماند. او آمد تا زمانی راه را برای انديشه ها باز نمايد. او رفت تا ثابت کند قهرمان ها همواره با مرگ نمی روند و خود همواره می گفت از قهرمان پروری دوری کنيم.

چه لذت بخش است داشتن و بودن مردی که مرد بودن خود را به تاريخ ثابت کرد...

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
صادق صدقگو

مطلب جالبی بود...اما از قدیم میگن که بعضی چیزا رو تا داریم قدرش رو نداریم ولی وقتی کمی از ما دور میشن میفهمیم چه نعمتی بوده! گرچند که این رویکرد نباید مانع انتقاد سازنده برای اصلاح اصلاحات بشه!! موفق باشی... مخلصيم