چرا نبودم؟(توضيح)

سلام به کسانی که اين وبلاگ را می خوانند.

شايد برای خود من هم عجيب بود که مدت ۲ماه در اين وبلاگ ننوشتم

اما بعد از  ۲ماه می توان يک شروع دوباره داشت.

يادمان باشد شنبه ای در پس هر جمعه ی در راه است

و در آخر هر خطی يک خط جديد شروع می شود.

بايد ماند و مبارزه کرد

/ 3 نظر / 9 بازدید
difoone

ببينيم چی کار می کنی آقا رسول

نواب قزلباش

ما زنده به آنيم که آرام نگيريم ــ موجيم که آسودگی ما عدم ماست...

maryam

...می دونی با زخمی که توی دلمه حال ميکنم...يه جورايی يه يواشکيه برای خودم...گفتم تمام آرزوم اينه که يک ثانيه فقط يک ثانيه دوستم داشته باشه...گفت:من کارهای مهم تری برای انجام دادن توی يک ثانيه دارم...و من حتی عاشق نداشتنش هستم...